NUMER 4 (21 stycznia 2003 r.)


PRAWIE OSIEM MILIONÓW ZŁOTYCH ZADŁUŻENIA!!!
Nakielska gmina straciła płynność finansową
- Sytuacja finansowa gminy jest zła. Kwota zadłużenia gminy na 16 stycznia br. wynosi 7.936.874 zł. Budżet na 2003 rok będzie musiał uwzględnić zagrożenia, jakie wynikają z utraty płatności finansowej, a także odzwierciedlać nową politykę finansową gminy - poinformował skarbnik nakielskiej gminy Andrzej Kowalski.
- Budżet 2003 roku i następnych łat musi brać pod uwagę narastające spłaty kapitału oraz odsetek w latach 2003 - 2009 od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Płynność finansową już gmina utraciła. Świadczą o tym niezapłacone rachunki z 2002 roku - dodał (kwoty poniżej w tabelkach). Takie niezbyt optymistyczne stwierdzenia padły w miniony czwartek w trakcie konferencji prasowej zwołanej przez nakielskiego burmistrza Piotra Centałę.
Spłaty jakie czekają gminę są gigantyczne. Szczyt przypadnie na lata 2006 i 2007, kiedy gmina zacznie wykupywać wyemitowane obligacje komunalne (dokładne planowane spłaty zobowiązań na rok 2003 i lata następne w tabeli na stronie 11).
- Średnioroczne spłaty kapitału i odsetek wyniosą około 2 mln złotych - stwierdził Centała. - Jest to kwota przerażająca i porażająca. Za te pieniądze przykładowo można by wybudować albo dwie typowe sale gimnastyczne, albo 50 mieszkań socjalnych, albo zatrudnić rocznie około 130 osób w Zakładzie Robót Publicznych - dodał.
Sytuacja zadłużeniowa gminy bardzo ogranicza możliwości pozyskiwania z zewnątrz pieniędzy na ważne społecznie cele. Pierwszym mocnym sygnałem nowej polityki finansowej jest znaczące obniżenie podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ma to w konsekwencji przyczynić się do poprawy kondycji finansowej małych przedsiębiorstw, których ilość znacznie zmniejszyła się w 2002 roku (o ponad 20 procent spadły dochody od przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej) i stworzyć zachętę do dalszego rozwijania przedsiębiorczości. Następnym posunięciem w kierunku tworzenia w perspektywie nowych miejsc pracy będzie priorytet w dokonywaniu zmian w przestrzennym planie zagospodarowania miasta i gminy Nakło. - Spodziewamy się, że przeznaczenie terenów rolnych pod usługi, handel, produkcję spowoduje zwiększenie możliwości rozwojowych dla miejscowego i obcego kapitału. Zmiana polityki finansowej będzie również widoczna w następnych latach w finansowaniu inwestycji: więcej środków własnych, mniej kredytów, które kosztują zbyt drogo - stwierdził Andrzej Kowalski.

WYKAZ NIEPRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W STOSUNKU DO PRZYJĘTEGO PLANU NA 2002 ROK

Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji407.660,05 zł
Zakład Robót Publicznych74.833,21 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej17.662,81 zł
RAZEM:500.156,07 złWYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z 2002 ROKU KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAPŁACONE Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH I OBCIĄŻAJĄ BUDŻET 2003 ROKU

- zobowiązania wymagalne (przeterminowane)407.660,05 zł
- zobowiązania niewymagalne94.606,69 zł
RAZEM:162.146,86 zł
ST


SAPARD NIE DLA NAKŁA?
"Ja takiego kredytu nie podpiszę"
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy państwa o tym, że wszystkie wnioski złożone przez gminy z powiatu nakielskiego na dofinansowanie inwestycji z SAPARD-u są zaakceptowane pozytywnie.
Gminy, a wśród nich i Nakło otrzymały już promesy czyli obietnice dostania takich pieniędzy. Nakło chciało dofinansowania z SAPARDU na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji ściekowej dla miejscowości Ślesin i Kazin".
Promesa opiewa na 1.308.139 złotych. Jednakże, żeby dostać unijne pieniądze trzeba najpierw zakończyć tę inwestycję. A na to potrzebny jest kredyt, gdyż gmina Nakło nie ma tyle środków własnych.
- Chyba zrezygnujemy z SAPARD-u. Potrzebny by był kredyt w wysokości dwa i pół miliona złotych na to zadanie - stwierdził skarbnik gminy Nakło Andrzej Kowalski.
- Ja takiego kredytu nie podpiszę - zastrzegł skarbnik.
Także naczelnik wydziału nakielskiego urzędu odpowiedzialnego za inwestycje Dariusz Pochylczuk uznał za mało prawdopodobne skorzystanie z SAPARD-u. Nie wykluczył jednak rozpoczęcia realizacji budowy kanalizacji w Ślesinie i Kazinie.
- Byłaby ona finansowana z umorzeń poprzednich pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zaznaczył naczelnik wydziału Dariusz Pochylczuk. - Są to pieniądze celowe, na wykorzystanie właśnie przy tej inwestycji czyli budowie kanalizacji sanitarnej - dodał.
ST


WIĘCEJ AKTYWNOŚCI ZE STRONY PUP
Bezrobocie na wokandzie
Zarząd powiatu nakielskiego nie jest w pełni zadowolony z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle. Oczekuje szeregu inicjatyw, przyczyniających się do skuteczniejszej walki z bezrobociem.
- Dużo miejsca w trakcie swojego posiedzenia w czwartek, 16 stycznia, zarząd poświęcił działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle - poinformował starosta nakielski Piotr Hemmerling. - Zarząd jest zaniepokojony brakiem działań ponadstandardowych. Uważamy, że w powiecie o najwyższym w województwie kujawsko-pomorskim stopniu bezrobocia potrzebne są aktywniejsze działania ze strony kierowniczki tego urzędu - dodał.
Oczekiwania zarządu pokrywają się z odczuciami społecznymi. Urząd pracy popadł za bardzo w rutynę. Wydaje się, że trzeba obecnie więcej aktywności, nowatorskich działań.
Wielu bezrobotnych, zwłaszcza starszych wiekowo, już straciło właściwie nadzieję na znalezienie pracy. Pogłębia te odczucia polityka obecnego SLD-owskiego rządu. Za jego ponadrocznego panowania bezrobocie bowiem wzrosło.
ST


JAK OŻYWIĆ GOSPODARKĘ W GMINIE
Doradzą burmistrzowi
Piotr Centała planuje powołać radę społeczną przy burmistrzu miasta i gminy w Nakle.
- Byłoby to nieduże forum. Zaproszę do współpracy pewne osoby - stwierdził burmistrz Centała.
Rada społeczna ma się przyczynić do ożywienia gospodarczego w gminie. Osoby w niej zasiadające mają doradzać w urzeczywistnianiu tego planu. Niewątpliwie mają też tworzyć wokół burmistrza odpowiedni, dobry klimat.
Te działania mają w konsekwencji prowadzić do zahamowania ogromnego bezrobocia w nakielskiej gminie.
ST


KAŻDA SPÓŁKA TYLE SAMO
Po 7 tysięcy zł
W ubiegłym tygodniu zarząd powiatu nakielskiego podjął dyskusję wokół dofinansowania gminnych spółek wodnych. Powstała ona na bazie pisma, które do władz powiatowych wystosował zarząd wojewódzki GSW. Chodziło o wsparcie finansowe tych instytucji przez samorządy.
- Pismo to niejako dotarło do nas po fakcie - stwierdził starosta nakielski Piotr Hemmerling. - Zarząd wcześniej zaproponował w projekcie budżetu powiatu na 2003 rok po 7 tysięcy złotych dla każdej spółki wodnej. Łącznie więc spółki wodne z terenu naszego powiatu mają szansę dostać 35 tysięcy złotych - dodał.
O tym czy konkretnie będzie takie dofinansowanie spółek wodnych zdecydują radni powiatowi w trakcie głosowania nad budżetem powiatu na bieżący rok.
ST


RADYKALNA ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Finansowy bilans otwarcia
Problemy związane z budżetem nakielskiej gminy na 2003 rok były głównym tematem konferencji prasowej zwołanej w czwartek, 16 stycznia, przez burmistrza miasta i gminy w Nakle Piotra Centałę.
Na spotkanie z mediami przybyło kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Nakle i jednostek organizacyjnych gminy.
Finansowym bilansem otwarcia nazwał Piotr Centała stan finansów gminnych, który zastał po objęciu stanowiska burmistrza miasta i gminy w Nakle. - Bilans ten będzie stanowił punkt wyjścia do konstruowania budżetu gminy na 2003 rok - zaznaczył burmistrz Centała. W trakcie czwartkowej konferencji zostały przedstawione źródła finansowania gminnych inwestycji z ostatnich lat (szczegółowe dane w tabeli poniżej). Teraz kierunek inwestowania ma się zupełnie zmienić. Generalnie ma to być odwrót od inwestycji infrastrukturalnych.
- Zła kondycja finansowa gminy jak również występujące na jej terenie strukturalne bezrobocie wymagają radykalnej zmiany polityki inwestycyjnej. W minionej kadencji wykonywano w większości inwestycje infrastrukturalne: budowa dróg, chodników, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych - wyjaśnił naczelnik wydziału spraw gospodarczych i handlu w UMiG Nakło, Dariusz Pochylczuk.
- W przyszłości podstawowym założeniem prowadzonych na terenie gminy inwestycji winno być generowanie nowych możliwości rozwojowych dla potencjalnych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy - dodał.
ST


W MROZOWIE SOŁTYSA NIE WYBRANO
W Broniewie i Dębionku po staremu
Nie ma chętnych do objęcia funkcji sołtysa Mrozowa. Żadna z ośmiu osób zgłoszonych z sali na zebraniu wiejskim sprawozdawczo-wyborczym w tej wsi nie wyraziła zgody na kandydowanie.
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się zebrania wiejskie na terenie gminy Sadki. Spotkanie w Mrozowie zakończyło się patem. Przybyło na nie aż 71 osób, co jak na zebrania wiejskie jest całkiem niezłym wynikiem. Nikt nie chciał zostać sołtysem na nową kadencję, ani dotychczas pełniąca te obowiązki Wiesława Jankowska, ani siedem innych zgłoszonych osób, które nie wyraziły zgody na kandydowanie. Ze względu na taką sytuację ani nie został wybrany nowy sołtys, ani rada sołecka. Następne zebranie w Mrozowie odbędzie się najprawdopodobniej na początku lutego.
Po staremu jeśli chodzi o sołtysowanie w Broniewie i Dębionku. W tej pierwszej wsi sołtysem ponownie został wybrany Marek Musiał. Oprócz niego Radę Sołecką Broniewa tworzą Zygmunt Kłosiński i Krzysztof Łukaszewicz. W Dębionku nadal sołtysuje Józef Wieczorek. W Radzie Sołeckie poza nim zasiadają Leszek Koniarski, Leon Szpojda i Marek Tomaszewski.

Pozostałe zebrania wiejskie w gm. Sadki:
 • Dębowo 22.01.2003 18.00 Szkoła Podstawowa
 • Samostrzel 23.01.2003 18.00 ZSP
 • Łodzia 24.01.2003 18.00 Świetlica wiejska
 • Śmielin 27.01.2003 18.00 Świetlica wiejska
 • Radzicz 28.01.2003 18.00 Świetlica wiejska
 • Bnin 29.01.2003 18.00 Świetlica wiejska
 • Liszkówko 30.01.2003 11.00 Świetlica wiejska
 • Kraczki 31.01.2003 17.00 Świetlica wiejska
 • ST


  ZAMACH NA POLICJANTÓW
  Nożem na władzę
  Mieszkaniec Szubina, 43-letni Marian P., który był poszukiwany listem gończym za napad rabunkowy chcąc uniknąć aresztowania zranił dwóch policjantów nożem do cięcia tapet. Ucieczka mu się jednak nie powiodła, bowiem zdołano go obezwładnić. Marian P. był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej za napad rabunkowy. Do odbycia wyroku pozostało mu pięć lat. Policjanci namierzyli przestępcę w jego mieszkaniu w Szubinie w niedzielę, 12 stycznia. Marian P. próbował uciec przez okno i uniemożliwiających mu to policjantów zaatakował nożem. Starszy aspirant Włodzimierz L. został trafiony w plecy, a sierżant Piotr S. w ręce. Trzeci z funkcjonariuszy oprócz pociętego obuwia, wyszedł z opresji bez szwanku. Ucieczka Mariana P. mimo tego nie powiodła się. Zanim jednak został obezwładniony, zranił się w szyję. Przestępca obecnie przebywa w szpitalu Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Za popełnione przestępstwo grozi mu wyrok do 10 lat więzienia.
  MB


  ILE KOSZTUJE BUDOWA SALI?
  Symulacja kosztów
  - Zarząd powiatu nakielskiego podjął decyzję w sprawie zebrania materiałów dotyczących budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle - zakomunikował starosta nakielski Piotr Hemmerling.
  Zarząd postanowił oprzeć symulację kosztów przedsięwzięcia o dokumentację typowej sali gimnastycznej.
  Przypomnijmy, że na swojej ostatniej sesji radni powiatowi upoważnili zarząd do przeprowadzenia kalkulacji odnośnie prowadzenia jednocześnie dwóch wielkich inwestycji. Są to adaptacja byłego internatu przy ulicy Parkowej w Nakle na Dom Opieki Społecznej i budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy ZSP im. St. Staszica w Nakle.
  ST


  DZIĘKI WYMIANIE OŚWIETLENIA
  Zaoszczędzili 65 tys. złotych
  W minionym roku w Sadkach zamontowano energooszczędne lampy uliczne. Oszczędności przyniosło nie tylko samo korzystanie z tego oświetlenia, ale także koszty amortyzacji przez zakład energetyczny.
  - W minionym roku w miesiącach marzec-listopad ub.r. dzięki lampom energooszczędnym zaoszczędziliśmy ok. 65,5 tys. złotych - stwierdziła skarbniczka gminy Sadki, Krystyna Majchrzak - W przeliczeniu na cały rok oszczędności te wyniosą ok. 100 tys. złotych - dodała.
  MN


  GDZIE DIABEŁ MÓWI DOBRANOC
  Zapomniana ulica w Nakle?
  Ubiegłotygodniowe roztopy sprawiły, że znów horror przeżywają mieszkańcy ulicy Tuwima w Nakle. Zalane piwnice, podtopione ogrody przydomowe, kałuże i błoto na jezdni to już od wielu lat normalka na tej peryferyjnej ulicy Nakła.
  W tym roku mieszkańcy tej ulicy mogą się nie doczekać zmian na lepsze.
  Gmina Nakło zaciska bowiem pasa wobec olbrzymiego zadłużenia. Będą kontynuowane pewne inwestycje już rozpoczęte. Poza tym nastąpi radykalna zmiana polityki inwestycyjnej nakielskiej gminy. W minionej kadencji wykonywano w niej w większości inwestycje infrastrukturalne (czyli takie jakie są potrzebne na ulicy Tuwima) - budowa dróg, chodników, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. W przyszłości mają przeważać inwestycje generujące nowe możliwości rozwojowe dla potencjalnych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy. Wobec tego może się okazać, że problem mieszkańców ulicy Tuwima znów nie będzie sprawą priorytetową.
  - Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy gmina będzie coś robić na tej ulicy. W jakim zakresie nas stać na zrobienie różnych rzeczy okaże się w toku prac budżetowych - stwierdził nakielski burmistrz Piotr Centała. - Ulica Tuwima nie jest odosobnionym problemem. Jako przykład podam Występ. W tej wsi też nie ma porządnych ulic i chodników - dodał.
  Nadmieńmy, że właśnie szansą na rozwój budownictwa jednorodzinnego w Występie jest dobra infrastruktura drogowa w tej wsi.
  ST


  KOLEJKA ZA PRACĄ STALE SIĘ POWIĘKSZA
  Dramat wielu rodzin
  Liczba osób chętnych do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarejestrowanych w Zakładzie Robót Publicznych w Nakle na koniec roku 2002 wynosiła ponad 300 osób i stale rośnie.
  - Z zasady każdy wniosek jest pisany przez rodziny bez żadnych pieniędzy, przez rodziny, w których i mąż, i żona nie mają pracy a na utrzymaniu mają dzieci chodzące do szkół - podkreślił kierownik ZRP w Nakle Mieczysław Kubiak.
  - Występujące na terenie gminy bezrobocie strukturalne bezwzględnie wymaga podtrzymania działalności zakładu robót publicznych, między innymi w związku z charakterem realizowanych zadań własnych gminy - dodał. Aby utrzymać stan zatrudnienia na poziomie 2002 roku tj. 78 osób, w tym 6 pracowników stałych zakład będzie potrzebował pieniądze w wysokości 1316000 zł, a w przypadku zwiększenia zatrudnienia należy doliczyć średnio 1 100 zł na jednego nowo zatrudnionego. W minionym roku dofinansowanie prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle wynosiło 300 zł na jeden etat. Dofinansowanie obejmowało 5 etatów przez okres pięciu miesięcy. - Za dużo nie mamy co liczyć na PUP - stwierdził kierownik Kubiak.
  Według najnowszych danych PUP na terenie gminy Nakło jest 3 309 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.
  ST


  KOSZTOWNA INWESTYCJA W PATERKU
  Półtora miliona złotych odsetek!
  - Na najbliższych planach inwestycyjnych gminy negatywnie zaciąży wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Paterku - stwierdził naczelnik wydziału spraw gospodarczych i handlu Urzędu Miasta i Gminy w Nakle Dariusz Pochylczuk.
  - Szacunkowy koszt inwestycji bez spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 6400000 zł, natomiast z odsetkami około 8080000 zł - nadmienił.
  Koszt budowy jest olbrzymi. Jest to przykład gigantomanii i wpompowania ogromnych pieniędzy. Za tę kwotę można by wybudować parę typowych sal gimnastycznych.
  Specjalna komisja licząca około 20 osób dokonała już odbioru technicznego tej budowy. Został sporządzony protokół niedociągnięć. Firma budująca ten obiekt wykonuje obecnie pewne poprawki. Szacunkowe koszty utrzymania hali według oceny Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle wyniosą około 200 000 zł rocznie.
  Nie jest jeszcze rozstrzygnięte w czyim zarządzie będzie hala. W grę wchodzą dwa warianty. Pierwszy przewiduje, że zarządcą będzie ZOOiR, natomiast drugi, że Gimnazjum nr 1 w Paterku.
  ST


  POŻARY W CHLEWNIACH
  Śmierć w płomieniach
  W ubiegłym tygodniu żywcem spaliły się zwierzęta gospodarskie w Wyrzy (gm. Mrocza) i Grocholinie (gm. Kcynia). W tych dwóch wsiach wybuchły pożary w budynkach inwentarskich.
  Aż dziewięć zastępów straży pożarnej zostało zadysponowanych we wtorek, 14 stycznia, do gaszenia palącej się chlewni w Wyrzy. Pożar prawdopodobnie powstał od lampy promiennikowej znajdującej się w budynku. Niestety, nie udało się wyprowadzić całego inwentarza z objętej pożarem chlewni. Żywcem spłonęły dwie maciory, trzy warchlaki, czternaście prosiąt i trzy króliki. Spaleniu uległo też 60 mkw. dachu oraz konstrukcja dachowa chlewa.
  W środę podobny w skutkach pożar wybuchł w Grocholinie. Tam do akcji ratowniczej zostało wysłanych siedem zastępów straży pożarnej. Niestety, strażacy w niczym nie mogli już pomóc. Całkowicie spalił się budynek chlewni wraz z trzodą chlewną. Strażakom udało się uratować sąsiadujący budynek mieszkalny oraz szopki.
  ST


  NIECODZIENNA ROLA DLA POJAZDU
  Szatnia z autobusu
  Nikłym zainteresowaniem potencjalnych nabywców cieszyły się dwa pojazdy będące na wyposażeniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Są to autobus marki Autosan oraz nysa.
  Dwa przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. Zarząd powiatu nakielskiego zdecydował więc, że zostaną one zbyte w drodze bezprzetargowej. Ostatnio autosanowi przypadła nieco inna, niecodzienna rola. - Podjęta została uchwała o przekazaniu tego autokaru Ludowemu Zespołowi Sportowemu z Samoklęsk Dużych - powiedział starosta nakielski Piotr Hemmerling. - Będzie on służyć jako szatnia przy miejscowym boisku piłkarskim. Autobus ten był tak zdezelowany, że nie znajdował już nabywców. Nie opłacało się go rejestrować i ubezpieczać - dodał.
  ST


  ROCZNICA WYZWOLENIA OBOZU
  Pamięć poległym
  We wtorek, 21 stycznia, przypada kolejna rocznica wyzwolenia obozu w Potulicach. Z tej okazji przygotowano uroczystości upamiętniające ten szczególny dzień.
  Uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia potulickiego obozu rozpoczną się o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Byli więźniowie złożą także kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu oraz przy pamiątkowej płycie. Obchody zakończy spotkanie w Zespole Szkół w Potulicach w Izbie Pamięci. Będzie tam wystawa poświęcona obozowi.
  Szczegółową relację z uroczystości podamy Państwu w najbliższym numerze Czasu.
  MB


  SZKOLNA LICYTACJA W PATERKU
  1200 złotych na orkiestrę
  Podobnie jak w ubiegłych latach tak i w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Paterku wzięli udział w XI finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  15-osobowa grupa wolontariuszy z podstawówki w Paterku zaangażowała się w akcję zbierania pieniędzy. Byli to: Przemysław Baumann, Tomasz Nowak, Mateusz Grzegorczyk, Łukasz Mazurek, Krzysztof Marszałkowski, Agnieszka Nowak, Magdalena Kobza, Ewa Gackowska, Joanna Brzozowska, Paula Pezała, Joanna Dybiec, Marta Cerlak, Monika Lepper, Kinga Wandel i Sebastian Lewandowski.
  W piątek, 10 stycznia, przeprowadzono także licytację nadesłanych przedmiotów z fundacji w Warszawie. Sprzedano między innymi koszulki, czapkę, podkładkę pod myszkę do komputera, kalendarz, kubek, poduszkę. Przebieg akcji koordynowała Maria Glanc. W szkole zebrano ogółem kwotę 1.200 złotych, srebrny pierścionek, dwa srebrne łańcuszki i 29 euro. Zebrane pieniądze trafiły do Warszawy.
  MB


  PIENIĄDZE NA ORKIESTRĘ WOŚP
  Przeliczone co do grosza
  Przeliczone zostały już pieniądze ze sztabów w powiecie nakielskim na XI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano łącznie 46791,61 złotych. Ponadto darczyńcy przekazali pierścionki, łańcuszki, obrączki i kolczyki oraz 29 euro.
  W Nakielskim Ośrodku Kultury zebrano 22.714,98 złotych. Pieniądze pochodziły także ze sztabów WDK w Ślesinie i Paterku. W akcję orkiestry włączyła się również Szkoła Podstawowa w Paterku. Uczniowie zebrali 1.200,21 złotych. W gminie Szubin zebrano dość wysoką kwotę, bo aż 13.124,60 złotych. Datki mieszkańców gminy Kcynia były uboższe. Zebrano tam łącznie 4.618,11. Zasobność portfela mroczan też nie była najlepsza. Zebrano tylko 3.282,81 złotych. Bez względu na wysokość liczyła się jednak intencja. Odrębny sztab stworzył także Wiejski Dom Kultury w Potulicach. Zebrano tam łącznie 1.850,90 złotych.
  Łącznie w powiecie nakielskim zebrano 46791,61 złotych.
  MB


  WALC WIEDEŃSKI GIMNAZJALISTÓW
  Tańce w rytm Tatu i Abby
  W tym tygodniu jest obchodzony Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji organizowane są dla seniorów imprezy, w których głównymi aktorami są wnuczęta.
  W Witosławiu (gm. Mrocza) uroczystość taka odbyła się w minioną niedzielę. Babcie i dziadkowie zostali zaproszeni do miejscowego Wiejskiego Domu Kultury. Uczniowie podstawówki i gimnazjaliści zaprezentowali im program artystyczny. Było okazjonalne przedstawienie. Młodzi wykonawcy zaprezentowali się w tańcu. Dzieci z koła wokalno-tanecznego "Świetliki" działającego przy Szkole Podstawowej w Witosławiu tańczyły w rytm muzyki zespołów Tatu i Abba. Gimnazjaliści natomiast zaprezentowali klasyczny repertuar m.in. zatańczyli walca wiedeńskiego.
  Organizatorką niedzielnej imprezy była opiekunka koła "Świetliki" Barbara Dzięcioł. W trakcie jej trwania zostały wręczone nagrody w dwóch szkolnych konkursach. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury złożone z nauczycielek SP Witosław: Barbary Dzięcioł, Agnieszki Schulz i Iwony Urbańskiej-Kloskowskiej. Zostały one zaprezentowane w sali WDK. Wyniki konkursów poniżej. Nadmienić jeszcze należy, że prywatny sprzęt muzyczny użyczyła Mariola Hoekstra z Orla.

  Laureaci konkursu plastycznego
  Kategoria klasy I - III
  I. Bartek Tomczyk z kl. I i Martyna Dzięcioł z kl. II
  II. Karolina Tojza z kl. I i Agata Schulz z kl. I
  Kat. kl. IV - VI
  I. Weronika Baliniak z kl. Via i Magda Musiał z kl. IVa
  II. Ewelina Karwecka z kl. Vb
  III. Monika Jasińska z kl. IVa

  Laureaci konkursu literackiego
  Kat. kl. IV - VI
  I. Agata Duma z kl. Vb
  II. Mateusz Łuczak z kl. IVb i Natalia Gburczyk z kl. IVb
  III. Natalia Mikołajczyk z kl. VIb
  Kat. gimnazjaliści
  I. Jagoda Kostrzewska z kl. IIIg
  II. Agnieszka Nalepa z kl. IIIf
  II. Ewa Sobieszczyk z kl. IIIg.
  ST


  PREZYDENT JEDNAK ZAWETOWAŁ
  Nasi za biopaliwami
  W miniony piątek prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę o biopaliwach. Teraz wróci ona do Sejmu. Parlament może odrzucić weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wtedy prezydent będzie miał 7 dni na podpisanie ustawy.
  W ostatnich tygodniach głośno się zrobiło w naszym kraju w związku tą ustawą. Na jej mocy od 1 lipca sprzedawane w Polsce paliwa miały zawierać co najmniej 4,5 proc. biokomponentów. Paliw pozbawionych tych dodatków miało nie być w sprzedaży.
  Dyskusja nad słusznością takiego rozwiązania wywołała ogólnopolską dyskusję. Także samorządowcy z powiatu nakielskiego zabrali w niej głos. - Na prośbę przewodniczącej Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Nakle Silvany Oczkowskiej zorganizowałem we wtorek, 14 stycznia, spotkanie burmistrzów i wójta gmin powiatu nakielskiego - wyjaśnił starosta nakielski Piotr Hemmerling. - Celem było przesłanie prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu stanowiska samorządowców z naszego powiatu w sprawie biopaliw - dodał. Nadmieńmy, że spotkanie zakończyło się przyjęciem jednoznacznego poparcia tej ustawy przez samorządowców, którzy widzieli w niej szanse dla poprawy stanu zatrudnienia w naszym powiecie oraz poprawy koniunktury w rolnictwie. Takie stanowisko zostało przesłane prezydentowi.
  ST


  POGUBIONE KOŁPAKI, ZBITE SZYBY
  Mróz zrobił swoje
  Wreszcie rozpoczęły się roboty drogowe na krajowej dziesiątce między Lubaszczem a Mrozowem. Układany jest nowy dywanik asfaltowy.
  Przypomnijmy, że jesienią ub.r. na tym odcinku została zdarta górna nawierzchnia jezdni. Przyczyną takiej decyzji były koleiny, na które narzekali kierowcy. Wkrótce po tych robotach zaatakowała nagle zima. Wobec panujących mrozów drogowcy nie mogli dokończyć remontu drogi. Umożliwiła to dopiero lepsza aura panująca od kilkunastu dni. Niestety mróz zdążył zrobić swoje.
  Na wspomnianym odcinku jazda samochodem wymagała nie lada odwagi. Potworzyły się spore dziury. Kierowcy gubili kołpaki od swoich samochodów, odpryski asfaltu zbijały przednie szyby aut.
  Na szczęście sytuacja na tym odcinku się poprawia.
  Trwają od kilku dni roboty drogowe polegające na wylewaniu nowej masy bitumicznej.
  ST


  WZYWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ KOBIETY
  Już niedługo pobór
  Od 3 lutego do 25 kwietnia 2003 roku zostanie przeprowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pobór do wojska.
  Przed powiatową komisją poborową i powiatową komisją lekarską są zobowiązani stawić się mężczyźni urodzeni w 1984 roku oraz latach 1979-1983, którzy dotychczas nie stawali do poboru oraz ci, którzy ukończyli 17 lat i zgłosili się ochotniczo do odbycia służby. Komisje lekarskie przebadają także poborowych urodzonych w latach 1975-1983, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia służby, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru. Przed powiatowymi komisjami poborowymi powinni stawić się poborowi urodzeni w latach 1975-1983, którzy złożyli wnioski o odroczenie, bądź o skierowanie do służby zastępczej.
  Kobiety urodzone między 1979, a 1985 rokiem, które w roku szkolnym 2002/2003 kończą naukę w szkołach medycznych średnich oraz policealnych są również objęte poborem.
  Osoby, które nie zgłoszą się do poboru w wyznaczonym terminie podlegają grzywnie lub przymusowemu doprowadzeniu przez policję. W Nakle pobór będzie przeprowadzany w budynku straży pożarnej przy ul. Dąbrowskiego.
  MB


  MROCZA - HARMONOGRAM ZEBRAŃ
  Wybiorą sołtysów
  W Mroczy ustalony został harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach. Najważniejszymi ich punktami będzie wybór nowych sołtysów oraz rad sołeckich.
  Do tej pory odbyły się zebrania w Białowieży, Krukówku, Kaźmierzewie, Wyrzy, Matyldzinie, Witosławiu oraz na osiedlach nr 2 i 3 w Mroczy.
  Pozostałe odbędą się w terminach podanych poniżej.

  Harmonogram najbliższych zebrań wiejskich
  22 I - osiedle nr 1 w Mroczy, Szkoła Podstawowa, godz. 18.00, z ramienia burmistrza obecna będzie kierowniczka referatu budownictwa i infrastruktury Wiesława Trepczyńska,
  22 I - Rościmin, świetlica wiejska, godz. 18.00, sekretarz gminy Stefan Kubicki,
  22 I - Drążno, Szkoła Podstawowa, godz. 17.00, burmistrz Wiesław Gozdek,
  22 I - Drzewianowo, świetlica wiejska, godz. 18.00, kierownik referatu rolnictwa Mieczysław Łukaszczyk,
  23 I - Samsieczynek, remiza OSP, godz. 18.00, Wiesława Trepczyńska,
  23 I - Wiele, świetlica wiejska, godz. 18.00, Wiesław Gozdek
  24 I - Kosowo, Szkoła Podstawowa, godz. 18.00, Wiesław Gozdek,
  24 I - Ostrowo, świetlica RSP, godz. 17.00, Mieczysław Łukaszczyk,
  27 I - Izabela, świetlica wiejska, godz. 17.00, Wiesław Gozdek,
  27 I - Jeziorki Zabartowskie, świetlica wiejska, godz. 18.00, Stefan Kubicki.
  TR


  WYBIERAJĄ SWOICH SOŁTYSÓW
  Zebrania wiejskie w toku
  W niektórych sołectwach na terenie kcyńskiej gminy odbyły się już zebrania wiejskie. Rozpoczęły się one w poniedziałek, 13 stycznia. Wybrano w nich sołtysów i rady sołeckie na kolejną kadencję.
  Nowe twarze na stanowiskach sołtysów w Słupowcu i Chwaliszewie. W Słupowcu rządzi teraz kobieta, Małgorzata Stachowiak. W Chwaliszewie na sołtysa został wybrany Andrzej Bogusz. Bez zmian w Słupowej. Nadal sołtysem jest tam Jacek Strychalski. Inne sołectwa, w których obecnie rządzą ci sami sołtysi co w poprzedniej kadencji to:
  - Mieczkowo - Jarosław Kurtysiak
  - Smogulecka Wieś - Danuta Rudzka
  - Tupadły - Stanisław Grabarski
  - Turzyn - Wojciech Śliwa.
  Poniżej harmonogram kolejnych zebrań w gminie Kcynia.

  Terminarz i miejsce odbycia zebrań wiejskich celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kcynia

  data   godzina    sołectwo i miejsce zebrania

  Wtorek, 21 stycznia 17.00 Karmelita - świetlica
  Środa, 22 stycznia 10.00 Żarczyn - świetlica
  Środa, 22 stycznia 13.00 Suchoręcz - świetlica
  Środa, 22 stycznia 13.00 Kazimierzewo - świetlica
  Poniedziałek, 27 stycznia 10.00 Rozpętek - świetlica
  Poniedziałek, 27 stycznia 16.00 Palmierowo - szkoła
  Wtorek, 28 stycznia 10.00 Sierniki - świetlica
  Wtorek, 28 stycznia 13.00 Głogowiniec - świetlica
  Wtorek, 28 stycznia 17.00 Grocholin - świetlica
  Środa, 29 stycznia 10.00 Dziewierzewo - świetlica
  Środa, 29 stycznia 13.00 Malice - świetlica
  Czwartek, 30 stycznia 10.00 Łankowice - świetlica
  Czwartek, 30 stycznia 16.00 Ludwikowo - świetlica
  Poniedziałek, 3 lutego 13.00 Górki Zagajne - świetlica
  Poniedziałek, 3 lutego 10.00 Elizewo - świetlica
  Środa, 5 lutego 10.00 Paulina - świetlica
  Środa, 5 lutego 13.00 Szczepice - świetlica
  Środa, 5 lutego 13.00 Studzienki - świetlica
  Czwartek, 6 lutego 10.00 Sipiory - Dom Strażaka
  Poniedziałek, 10 lutego 16.00 Miastowice - świetlica
  Poniedziałek, 10 lutego 10.00 Żurawia - Włodzimierzewo - świetlica
  Środa, 12 lutego 10.00 Nowa Wieś - świetlica
  Środa, 12 lutego 10.00 Laskownica - świetlica
  Środa, 12 lutego 13.00 Gromadno - świetlica
  Środa, 12 lutego 13,00 Piotrowo - świetlica
  Piątek, 14 lutego 17.00 Samorząd Osiedlowy nr 1 Kcynia - sala nr 1 Urzędu GiM w Kcyni
  Poniedziałek, 17 lutego 17.00 Samorząd Osiedlowy nr 2 Kcynia - sala nr 1 Urzędu GiM w Kcyni
  ST


  WYSOKA POZYCJA W RANKINGU SZKÓŁ ŚREDNICH
  Samostrzel trafił w 10
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu zajął 10 miejsce w rankingu szkół średnich w województwie kujawsko-pomorskim i 135 miejsce w Polsce. Ranking przeprowadziły Rzeczpospolita oraz Perspektywy.
  Ogłoszenie wyników odbyło się 8 stycznia w Auli Kolumnowej SGGW w Warszawie. Kryterium rankingu był sukces szkół w
  olimpiadach przedmiotowych. Uwzględniano wyłącznie te szkoły, które miały co najmniej dwóch reprezentantów z tytułem laureata i finalisty. Ponadto decydowała całość sukcesów szkół w finałach oraz liczebność szkoły.
  Szkoła w Samostrzelu wyłoniła dwóch laureatów oraz jedną finalistkę w olimpiadach ogólnopolskich. Do osiągnięcia sukcesu przyczynili się: Honorata Jankowska, uczennica klasy IV LAb, która została finalistką w Olimpiadzie Literatury i Języków Obcych oraz laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej: Dariusz Nowastowski i Tomasz Falender. Aktualnie studiują na ATR w Bydgoszczy. W drodze do sukcesu pomogli im Franciszek Mulik, nauczyciel produkcji roślinnej, Julianna Kostka, nauczycielka produkcji zwierzęcej oraz polonistka Dorota Szarwińska. - Wysokie miejsce w rankingu jest dla nas budujące. Jesteśmy zadowoleni, że mamy w swej szkole uczniów, którzy zaszli tak daleko i pracują na chlubny wizerunek szkoły - oświadczył Mulik.
  O miejscu w rankingu decydowała także całość sukcesów szkół, a placówka w Samostrzelu ma ich na swoim koncie sporo. Uczniowie bowiem aktywnie uczestniczą w olimpiadach i konkursach organizowanych przez różne instytucje. Przykładów jest wiele, m.in.: Olimpiada o Przedsiębiorczości, Konkurs Armii Krajowej, Konkurs o Unii Europejskiej, Olimpiada Ochrony Środowiska, czy też Wiedzy o Żywieniu. Sukcesy szkoły rozpoczęły się w czerwcu 1974 kiedy to uczniowie uzyskali pierwsze indeksy na Uniwersytet Warszawski. Niektórzy z nich studiowali za granicą, m.in. w Mińsku, Moskwie, Bratysławie. Placówka liczy obecnie 3836 absolwentów.
  MB


  PREZENT POD CHOINKĘ I ZABAWA KARNAWAŁOWA
  Paczki dla dzieci najuboższych
  W środę, 15 stycznia, w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci, podopiecznych Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej w Nakle. Impreza połączona była z wręczeniem dla maluchów paczek.
  Dla dzieci przygotowano oprócz zabawy, liczne konkursy w których każdy uczestnik otrzymał od gwiazdora prezent. Do zorganizowania zabawy przyczynili się sponsorzy: Dariusz Przytarski, właściciel sklepów AGD, pracownicy UMiG, Szymon Karolczak, Maria Płatek. Miło nam poinformować, że nasza redakcja również dorzuciła swoją cegiełkę na ten cel. Pieczę nad organizacją zabawy sprawował MGOPS. Ponadto w akcję świąteczną zaangażowali się także uczniowie klasy IV LO im. B. Krzywoustego w Nakle o profilu matematyczno-fizycznym, którzy zorganizowali nagrody.
  Dzieciom umilał czas występ zespołu "Czacza Bubu" działającego przy NOK-u pod kierunkiem Joanny Nowickiej. Zaprezentowały się także, i to po raz pierwszy, dzieci z ogniska wychowawczego w Nakle. - Po przeprowadzonych tylko trzech próbach dzieci wystąpiły przed publicznością. Jak na pierwszy raz zaprezentowały się naprawdę dobrze, a wszystko dzięki instruktorce, Joannie Nowickiej, która przygotowywała dzieci do występów - oświadczyła opiekunka ogniska.
  Przy słodkim poczęstunku bawiono się do samego wieczora.
  MB


  DWA PROJEKTY Z POWIATU NAKIELSKIEGO
  Wśród 54 nagrodzonych
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza oraz Zespół Szkół w Występie zostały wysoko ocenione za swoje projekty w III edycji konkursu dla społeczności gminnych "Kultura Bliska". Uroczyste wręczenie nagród w tej edycji konkursu odbyło się w środę, 15 stycznia, w Warszawie.
  Konkurs został zorganizowany przez Fundację Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE. Do udziału w nim zaproszone zostały organizacje pozarządowe, szkoły, rady sołeckie, parafie i wszelkie organizacje działające w gminach. Konkurs "Kultura Bliska" skierowany jest do organizacji działających we wsiach i miasteczkach do 6 tys. mieszkańców. Jego celem jest wspieranie realizacji projektów, które będą podnosić kulturę obchodzenia się z dziedzictwem, uczyć dbania o nie, a jednocześnie wykorzystywać jako element rozwoju gospodarczego gminy czy wsi.
  Do konkursu zgłoszono 413 projektów ze wszystkich regionów Polski, z których Komisja Konkursowa nagrodziła 54 przyznając dotacje w wysokości od 5 do 10 tys. zł. W województwie kujawsko-pomorskim wsparcie otrzymało 5 projektów z czego 2 w powiecie nakielskim: Zespól Szkół w Występie za projekt "Tradycja żyje" oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza - projekt "Olszewka i Lubaszcz - odkryjmy nasze korzenie".
  Projekt "Olszewka i Lubaszcz - odkryjmy nasze korzenie" zakłada między innymi:
 • dokonanie ewidencji obiektów zabytkowych, pomników przyrody i miejsc związanych z historią i kulturą,
 • zebranie informacji i przekazów mieszkańców na temat lokalnej tradycji, kultury, obrzędów, historii i ciekawych miejsc i wydarzeń,
 • zebranie danych źródłowych na temat historii i kultury Olszewki i Lubaszcza,
 • urządzenie wystawy "Olszewka i Lubaszcz wczoraj i dziś",
 • rozpoczęcie cyklicznych spotkań: "Wieczór z twórczością ludową i tradycją lokalną",
 • wydanie publikacji o przeszłości i dniu dzisiejszym sołectwa.
  W zamyśle pomysłodawców - członków Stowarzyszenia projekt ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:
  - integracji społeczności sołectwa i podniesienia poczucia lokalnej tożsamości i własnej wartości wśród mieszkańców,
  - dzieci i młodzież dowiedzą się o przeszłości i historii miejsc, budowli i innych nieznanych im dotąd funkcjach: biuro Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej jako rezydencja właścicieli ziemskich przedwojennych, szkoła podstawowa jako szkoła protestancka, kaplica jako Spichlerz, a potem miejsce zabaw tanecznych, przeszłość domu w Lubaszczu zwanego "Abisynka" itp.
  - wzrost atrakcyjności turystycznej sołectwa (Olszewka i Lubaszcz staną się atrakcyjnymi miejscami spędzania wolnego czasu, przynosząc korzyści mieszkańcom - jak zapisano w wizji programu Odnowy Sołectwa).
  Dotacja w wysokości 6600 zł zostanie wykorzystana na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, wykonanie gabloty do urządzenia wystaw i gromadzenia eksponatów, dofinansowanie dojazdów dzieci w celu zbierania materiałów do muzeum w Toruniu, skansenu w Osieku, dofinansowanie publikacji o przeszłości i dniu dzisiejszym Olszewki i Lubaszcza.
  Nagrodzony projekt został opracowany przez Grażynę Kamińską i Wiolettę Sobczak.
  Jeszcze parę słów o Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza. Pod koniec 2002 roku, po oficjalnym zarejestrowaniu w sądzie, wybrało ono swoje władze. Prezesem Zarządu została Joanna Lipińska, wiceprezesem Ryszard Kamiński. W skład zarządu weszły też Beata Wojciechowska - sekretarz, Beata Wencel - skarbnik, i Bemadeta Tadych - Manuszewska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard Matusiak.
  - Członkiem Stowarzyszenia może być każdy mieszkaniec Olszewki, Lubaszcza i okolic, który chce włączyć się i zrobić coś dla siebie i swojego otoczenia - wyjaśnił Ryszard Kamiński. - Najważniejsze cele Stowarzyszenia to wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Olszewki i Lubaszcza, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Planowane w przyszłości metody pracy Stowarzyszenia zapisane w statucie są bardzo szerokie i dają możliwość włączenia się każdemu z mieszkańców - dodał.
 • ST


  2 TYSIĄCE ZŁ NA ZLEWOZMYWAKI OD WOJEWODY
  Kuchnia gotowa
  Uczniowie z Paterka i Wieszek będą mogli wreszcie spożywać obiady w szkole. Dotychczas było to niemożliwe przede wszystkim z powodu braku pieniędzy na doposażenie kuchni w zlewozmywaki. Dzięki wsparciu finansowemu wojewody, Romualda Kosieniaka, już w miniony poniedziałek dotarły one do placówki.
  - Na zakup zlewozmywaków dwukomorowych brakowało 2 tysięcy złotych. Dzięki sponsorowi mogliśmy je wreszcie zakupić. Z gorących posiłków będzie mogło korzystać kilkadziesiąt uczniów. Dzieciom z Wieszek obiady dostarczane będą w termosach - oświadczył Tomasz Miłowski, dyrektor ZOOiR-u w Nakle.
  W szkolnej kuchni na razie jest zatrudniona na 3/4 etatu kucharka oraz na 1/4 intendentka. Jak zaznacza dyrektor Miłowski, w przypadku kiedy z posiłków będzie korzystać bardzo duża ilość dzieci, rozpatrzona zostanie możliwość przyznania całego etatu.
  Sanepid początkowo przychylił się do uruchomienia kuchni w Polichnie oraz Wieszkach z uwagi na istniejące tam ku temu warunki. Rodzice w Polichnie zrezygnowali jednak z tego pomysłu. Dzieci kończą tam lekcje około 13.00, więc nie było według nich potrzeby aby powstawała tam kuchnia. Gorące posiłki wydawane będą więc dzieciom z Paterka i Wieszek.
  MB


  NOWY REFERAT W MROCZY
  Trepczyńska, a nie Górecki
  W poprzednim numerze Czasu w artykule "Nowy referat w UMiG w Mroczy" podaliśmy omyłkowo kilka informacji. Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
  Kierowniczką nowo powstałego referatu budownictwa i infrastruktury będzie Wiesława Trepczyńska a nie jak podaliśmy Leszek Górecki. Ten drugi będzie szeregowym pracownikiem tego referatu. Trzecią osobą, która będzie wchodziła w jego skład będzie Robert Radecki, a nie Wojciech Radecki, obecny kierownik Zakładu Robót Publicznych w Mroczy.
  TR


  LEPSZY SPRAWDZONY SOŁTYS
  Ponownie wybrali Lecha
  W piątek, 17 stycznia, w restauracji Rarytas w Sadkach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
  Przedstawiono na nim dokonania i inwestycje, które zostały zakończone bądź rozpoczęte w gminie Sadki oraz te planowane na dalsze lata, których nie sposób było zrealizować z powodu braków funduszy.
  Do zrealizowanych inwestycji na terenie gminy należą m.in. budowa wodociągów wiejskich, zakup ośmiu wiat autobusowych, wymiana okien w budynku Urzędu Miasta i Gminy, kanalizacja, remont oświetlenia ulicznego - zamontowanie energooszczędnych lamp.
  - W ostatnim okresie, w którym byłem sołtysem, a było to piętnaście miesięcy, dokonaliśmy kilku znaczących inwestycji w naszej gminie - stwierdził sołtys, Maciej Lech. - Udało nam się wybudować mur oporowy przy Rokitce, zamontować pięć nowych punktów świetlnych, naprawić chodniki przy ul. Wyrzyskiej oraz zamontować system antywłamaniowy w gimnazjum. - dodał. W trakcie zebrania przystąpiono do wyboru sołtysa. Mieszkańcy gminy Sadki wysunęli tylko jedną kandydaturę, mianowicie byłego sołtysa, Macieja Lecha. W głosowaniu wzięło udział 68 osób, w tym za pozostaniem dotychczasowego sołtysa na tym stanowisku opowiedziało się 59 osób.
  Kolejnym wyborem było obsadzenie miejsc w radzie sołeckiej, do której zgłoszono trzy osoby: Romana Lemańskiego, Waldemara Czelińskiego oraz Józefa Włodarskiego. W skład rady weszło dwóch kandydatów: Roman Lemański - głosów 49 i Waldemar Czeliński - głosów 43.
  Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, w skład której wchodzili: Krystyna Szpunar, Irena Dondziak oraz Ewa Czyżewska.
  - Mamy w planach budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wiemy, iż istnieje możliwość otrzymania dotacji w wysokości nawet do 70 procent wartości inwestycji - stwierdził wójt Sadek, Zygmunt Gliszczyński. - W planach mamy także budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Planujemy również modernizację dróg rolniczych, na które otrzymamy dotację z urzędu marszałkowskiego - dodał. Jak się okazało, nie są to jedyne inwestycje konieczne w gminie Sadki. Ważnym i nie cierpiącym zwłoki problemem jest oświetlenie drogowe, szczególnie niezbędne we wsi Liszkówko, w którym nie ma żadnego punktu oświetleniowego. Na zakończenie odbyła się debata na tematy związane z bolączkami i problemami mieszkańców gminy Sadki.
  MN


  WYDATKI OŚWIATOWE W MROCZY
  Prawie 1,5 miliona dopłaty
  Gmina Mrocza dołożyła blisko 1,5 miliona złotych z dochodów własnych budżetu do subwencji oświatowej, przekazanej jej przez państwo w 2002 roku. Lwią część z tej kwoty pochłonęły podstawówki w Mroczy i w Witosławiu, a stosunkowo mało mroteckie gimnazjum.
  Środki finansowe przeznaczone na mrotecką oświatę z budżetu państwa w 2002 roku wyniosły 4 487 144 złote, natomiast z budżetu gminy 1 445 994 zł (w tym zajęcia pozalekcyjne, SKS-y, imprezy sportowe, wypoczynek dzieci i stypendia dla nauczycieli). Ogółem budżet na oświatę wynosił więc 5 933 138 złotych.
  Oto jak rozkładały się koszty utrzymania placówek oświatowych w gminie Mrocza w 2002 roku:
 • SP Mrocza (641 uczniów) - 2 197 276 zł (2 121 133 - subwencja/76 143 zł - z budżetu gminy),
 • Gimnazjum Mrocza (445 uczniów) - 1 473 543 zł (1 472 549 zł/994 zł),
 • SP Witosław (174 uczniów) - 895 695 zł (575 783 zł/319 912 zł),
 • SP Kosowo (47 uczniów) - 294 995 zł (155 527 zł/139 468 zł),
 • SP Drążno, filia SP Mrocza (31 uczniów) - 150 829 zł (102 582 zł/48 247 zł),
 • SP Wiele, filia SP Mrocza (19 uczniów) - 153 600 zł (62 872 zł/90 728 zł).
  Na dzień 30 listopada ub.r. zobowiązania gminnych placówek oświatowych wynosiły ponad 317 tysięcy złotych. Były to m.in.:
  - Zakład Robót Publicznych w Mroczy za ciepło i dowóz dzieci - 87 741 zł,
  - PKS Nakło za dowóz dzieci - 23 381 zł,
  - Firma przewozowa z Drążna za dowóz dzieci - 10 088 zł,
  - usługi remontowe - 7 000 zł,
  - PIK Graban Mrocza za dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 6 258 zł.
  Trudną sytuację gminnych finansów komplikuje fakt, iż istnieje groźba przejścia zobowiązań z 2002 roku w obciążenie tegorocznego budżetu.
 • TR


  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BURMISTRZA
  Na najładniejsze serce
  Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez nakielskiego burmistrza, Piotra Centałę na najładniejsze serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najwyżej oceniono serce wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Paterku. Nagrodą był wyjazd zwycięzców w towarzystwie burmistrza do sztabu w Bydgoszczy.
  Na lekcjach plastyki i techniki uczniowie wykonywali serca symbolizujące WOŚP. Spośród nich szkolna komisja wybrała 25 najładniejszych prac, które przewieziono do NOK-u. Największe serce zostało wykonane przez członków samorządu uczniowskiego i kółka plastycznego na zajęciach pozalekcyjnych.
  - Serce obejmowało 298 czerwonych kwiatów, które symbolizowały wszystkie serduszka dzieci z naszej szkoły - oświadczyła Elżbieta Staszak, koordynatorka konkursu. Praca ta została doceniona i zajęła I miejsce w konkursie. Zgodnie z obietnicą burmistrza, uczennice szkoły, Joanna Dybiec i Agnieszka Nowak zaprezentowały je w sztabie WOŚP w Regionalnym Ośrodku Telewizji w Bydgoszczy. - Wszyscy mogliśmy naszą delegację obejrzeć tego niezwykłego wieczoru w kolejnych migawkach telewizyjnych - oznajmiła pani Elżbieta.
  MB


  ZADŁUŻENIE GMINY MROCZA
  Na blisko 3 miliony zł!
  Na dzień 30 listopada 2002 roku gmina Mrocza była zadłużona na blisko 3 miliony złotych. Największy, ponad 1- milionowy kredyt został do spłacenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska.
  Dane o zadłużeniu ujawnił burmistrz Mroczy Wiesław Gozdek.
  Zawarł je w swoim raporcie o stanie gospodarki i finansach gminy.
  Kredyty i pożyczki gminy Mrocza na dzień 30 listopada 2002 roku:
 • Kredyt z NFOŚ
  - budowa oczyszczalni ścieków - 1 244 000 zł,
 • Pożyczka z WFOŚ:
  - kanalizacja Drążno-Drążonek - 650 000 zł,
  - kanalizacja Witosław - 583 358 zł,
 • Kredyt z Banku Spółdzielczego w Koronowie:
  - wypłata odszkodowań - 30 000 zł,
 • Kredyt z BOŚ:
  - budowa gimnazjum i kanalizacji - 440 000 zł,
  razem: 2 947 358 zł.
  Średnia spłata kredytów i pożyczek w kolejnych latach będzie wynosiła 300 000 zł rocznie, co stanowi 9 procent dochodu własnego budżetu. TR
 • TR


  PIERWSZE ZEBRANIA SOŁECKIE W GMINIE MROCZA
  W Krukówku ramię w ramię
  W miniony piątek rozpoczęły się wiejskie zebrania sprawozdawczo-wyborcze w gminie Mrocza. Nowymi szefami sołectw zostali Barbara Kielmann i Henryk Kwissa.
  Bardzo wyrównana była walka w Krukówku, tam zebranie odbyło się w piątek.
  W wyborcze szranki stanął dotychczasowy sołtys Teodor Wiśniewski a jego rywalką była Barbara Kielmann, do niedawna radna Rady Miejskiej w Mroczy. Mieszkańcy podzielili się w głosowaniu. Oddano 50 głosów. 26 otrzymała Kielmann, a o 3 mniej Wiśniewski. Jeden głos był nieważny.
  Nowego szefa będzie mieć również społeczność Wyrzy. Został nim Henryk Kwissa.
  Natomiast bez zmian obyło się w Kaźmierzewie i Białowieży. Tam jedynymi kandydatami byli poprzedni sołtysowie, Kazimierz Musiał i Julian Wąs.

  Wyniki wyborów w sołectwach gminy Mrocza:
  Krukówko
  - sołtyska: Barbara Kielmann (otrzymała 26 głosów), poprzedni sołtys Teodor Wiśniewski otrzymał 23 głosy.
  - rada sołecka: Janina Kont, Bożena Błaszczyńska, Józef Lipiński, Edmund Pacholczyk, Mirosław Przykłocki, Jan Bolka.
  - komisja rewizyjna: Paulina Leks, Andrzej Błaszczyński, Jan Lipiński.
  Wyrza
  - sołtys: Henryk Kwissa (otrzymał 17 głosów), 6 głosów dostał Leonard Prill.
  - rada sołecka: Zbigniew Gapa, Bogdan Błociński, Lech Kempiński.
  - komisja rewizyjna: Paweł Skórcz, Tadeusz Skórcz, Piotr Siewkowski.
  Białowieża
  - sołtys: Julian Wąs.
  - rada sołecka: Antoni Budziński, Tadeusz Potoczny, Grzegorz Modrzejewski, Tadeusz Cwynar.
  - komisja rewizyjna: Zygmunt Baliniak, Marek Gapa, Jacek Budziński.
  Kaźmierzewo
  - sołtys: Kazimierz Musiał.
  - rada sołecka: Zygmunt Kujawa, Edward Balcer, Krzysztof Fridehl, Marek Musiał.
  - komisja rewizyjna: Grzegorz Musiał, Jan Nyka, Marcin Musiał.
  TR


  NAJPIERW ZABAWA POTEM MATURA
  Studniówka 2003 w Nakle
  W piątkowy wieczór, 17 stycznia, w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się studniówka dla trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego z Nakła.
  O godzinie 19.00 rozpoczęła się studniówka dla trzech klas LO w Nakle. Z uwagi na dużą ilość maturzystów, tak jak w ubiegłym roku w NOK-u bawiła się najpierw połowa uczniów.
  W zabawie wzięło udział 89 maturzystów z trzech klas: o profilu matematyczno-fizycznym - wychowawczyni Maria Koczaj, o profilu biologiczno-chemicznym - wychowawczyni Barbara Kasperowicz, o profilu podstawowym - wychowawca Janusz Damski. Do tańca przygrywał zespół z Paterka. Zabawa rozpoczęła się tradycyjnie polonezem. W pierwszych dwóch parach szły dyrektorka oraz wicedyrektorka szkoły. Do zorganizowania studniówki przyczynili się rodzice oraz wychowawcy poszczególnych klas.
  - Maturzyści zachowywali się podczas studniówki bardzo dojrzale. Zabawa przebiegała kulturalnie. Nie miały miejsca żadne przykre incydenty. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwała wynajęta specjalnie na tę okazję przez rodziców nakielska Straż Miejska - oznajmiła wicedyrektorka szkoły, Wiesława Mentel. Maturzyści z pozostałych trzech klas LO bawić się będą już w najbliższy piątek.
  ST


  STUDNIÓWKA W SAMOSTRZELU
  Najtańsza w okręgu
  Styczeń w szkołach średnich upływa w atmosferze organizowanych studniówek. Taki bal odbył się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w sobotni wieczór, 11 stycznia.
  W studniówce brały udział trzy klasy: klasa V Liceum Agrobiznesu z wychowawczynią Jolantą Krzemińską, klasa Technikum Technologii Żywności z wychowawcą Zygmuntem Korkoszem oraz klasa V Technikum Rolniczego z wychowawczynią Małgorzatą Ciechanowską.
  Studniówkę rozpoczęli maturzyści tradycyjnym polonezem. Zgodnie z tradycją szkoły nie mogło zabraknąć tańca uczniów z wychowawcami. Do tańca przygrywał zespół "Aplaus". - Wszyscy wspaniale się bawiliśmy do białego rana. Na uznanie zasłużyli także koledzy z młodszych klas, którzy pomagali podczas zabawy jako kelnerzy i sprostali temu niecodziennemu zadaniu - oświadczyła nauczycielka ZSP Samostrzel Bernadeta Sobierajska.
  - Tegoroczna studniówka w Samostrzelu była najtańszą w okręgu. Jej cena od kilku lat nie zmienia się i wynosi 120 złotych od pary - dodała.
  ST


  W HOŁDZIE POWSTAŃCOM
  Brzeczka prezesem
  Janusz Brzeczka po raz drugi został wybrany prezesem Szubińskiego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego działającego przy Muzeum Ziemi Szubińskiej.
  W piątek, 10 stycznia, w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się zebranie Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Głównym celem zebrania był wybór zarządu koła. Prezesem koła został Janusz Brzeczka. Sprawuje on to stanowisko już drugą kadencję. Jego zastępcą został Piotr Adamczewski. Zastąpił on Adama Musiała, który w poprzednich latach pełnił tę funkcję. Na sekretarza powołano Mariolę Polańską, a skarbnikiem został Zenon Kwasek.
  Głównym zadaniem koła jest kultywowanie pamięci o powstańcach wielkopolskich. - Pragniemy, aby w naszych zebraniach uczestniczyło jak najwięcej młodzieży, krewnych po zmarłych powstańcach. Naszym celem jest pamięć o tych, których wśród nas już nie ma - oświadczył Zenon Kwasek.
  Koło Pamięci Powstańców Wielkopolskich działa społecznie. Kolejne zebranie ma się odbyć prawdopodobnie za dwa miesiące. Wcześniej delegacja z Szubina weźmie udział w Regionalnym zjeździe KPPW w Bydgoszczy, gdzie zostanie wybrany lokalny zarząd. Szubin reprezentować będą Janusz Brzeczka, Piotr Adamczewski oraz członek koła, Jan Głodek.
  MB


  SP W MROCZY - WSPOMNIENIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
  Pozostanie w pamięci
  Wprawdzie święta już minęły, lecz to wydarzenie, na długo pozostanie w pamięci dzieci z klasy IIId Szkoły Podstawowej w Mroczy.
  Wspólnie z wychowawczynią, Wiesławą Winowiecką przygotowaliśmy piękny program przybliżający nas nastrojem do Świąt Bożego Narodzenia. Program ten przedstawiliśmy zaproszonym na klasową wigilię gościom: dyrektorowi Kazimierzowi Wnukowi, wicedyrektorce Annie Głowackiej oraz wszystkim przybyłym rodzicom.
  Dzień ten był pełen wrażeń, wśród wielu pięknych wierszy i piosenek o świętach ważne miejsce zajęły kolędy, które śpiewaliśmy wszyscy razem.
  Po części "artystycznej" złożyliśmy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem z koleżankami i kolegami z klasy, z panią wychowawczynią i zaproszonymi gośćmi. Zasiedliśmy do wspólnego, biało nakrytego przez mamy "stołu", gdzie w rodzinnej atmosferze wypiliśmy herbatę, kawę i przekąsiliśmy "małe co nieco". Tak przygotowani rozeszliśmy się do domów oczekując Świąt Bożego Narodzenia i gwiazdora, który przyszedł do wszystkich dzieci z klasy IIId (bo były grzeczne) jak zawsze 24 grudnia.
  Dziękujemy wszystkim za te mile spędzone chwile.
  Dzieci, rodzice i wychowawczyni klasy IIId


  BAL PRZEBIERAŃCÓW W POTULICACH
  Od pirata do ducha
  W piątek, 17 stycznia, w WDK w Potulicach odbył się bal przebierańców dla dzieci.
  Na bal w Potulicach przybyło sto poprzebieranych w różne postacie dzieci. W zabawie zorganizowanej przez Magdalenę Kurczewską, kierowniczkę WDK w Potulicach oraz instruktorkę Kamilę Bombę wzięły udział dzieci z klas od I do III Szkoły Podstawowej w Potulicach oraz z miejscowego Oddziału Przedszkolnego. Dzieci poprzez oryginalne stroje wcieliły się w swoje ulubione postacie. Można było zobaczyć m.in.: pirata, pszczółkę Maję, ducha, zorro, królewnę Śnieżkę, indianina czy też wróżkę.
  Nagrodzono pięć najciekawszych strojów. Jury najwyżej oceniło przebrania: Sylwii Kolebacz, Piotra Muracha, Anny Kostusiak, Kamila Organiaka oraz Patrycji Wyrostek. Dzieciom umilano także czas licznymi konkursami. Najwięcej emocji wzbudziły konkurs z balonem, taniec na gazecie, hula-hop.
  Za najbardziej aktywnych uczestników balu uznano Olę Banach, Dawida Mokszana oraz Paulinę Ksobiak.
  Zwycięzców obdarowano nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez WDK, a dla każdego uczestnika balu przygotowano słodycze i pamiątkowe dyplomy.
  MB


  SPOTKANIE OPŁATKOWE FER
  Serdeczne życzenia, uściski i szampan
  W czwartek, 16 stycznia, w siedzibie "Kursalu" przy ul. Gimnazjalnej w Nakle odbyło się spotkanie opłatkowe Forum Emerytów i Rencistów.
  Na zaproszenie FER swoją obecnością odpowiedzieli: radny gminny, Jacek Czosnyka, radny powiatowy, Andrzej Jedynak, natomiast w imieniu burmistrza i starosty nakielskiego obecne były sekretarz gminy Halina Dobert oraz sekretarz powiatu, Iwona Gołata-Arndt.
  - Nowy rok jest o tyle korzystny, że możemy dobrze wspominać stary. Nikt w minionym roku nie odszedł z naszych szeregów. Życzę Państwu, aby ten nowy rok nie był gorszy od minionego - powiedział przewodniczący Forum Emerytów i Rencistów, Mieczysław Smulski. - Pragnąłbym, aby choć siedemdziesiąt procent tych życzeń usłyszanych w nowym roku i w Boże Narodzenie mogło się spełnić. - dodał.
  Po tych życzeniach członkowie FER, jak i zaproszeni goście mogli indywidualnie złożyć sobie wzajemnie życzenia i podzielić się opłatkiem.
  Następnie życzenia na forum składali zaproszeni goście. Tradycyjnie za pomyślność w Nowym Roku podniesiono toast symboliczną lampką szampana.
  - Przykre jest to, iż prawo tworzą młodzi, którzy kiedyś zasilą Wasze szeregi, a którzy obecnie nie mają pojęcia o Waszej sytuacji i potrzebach - stwierdził w swym wystąpieniu lekarz, radny Jacek Czosnyka. - Mądrość Państwa jest dla nas życiową wytyczną, jesteście dobrymi nauczycielami, gdyż posiadacie o wiele bogatsze doświadczenie życiowe - dodał.
  Poruszono także istotne problemy, które obecnie nurtują emerytów i rencistów, a mianowicie temat listy leków refundowanych oraz podwyżek składek na ubezpieczenia zdrowotne.
  W najbliższym czasie lekarz Andrzej Jedynak pragnie zorganizować dla członków forum spotkanie z posłem Macierewiczem.
  ST


  BAŚŃ W WYKONANIU IV-KLASISTÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
  Premiera "Kopciuszka" w Nakle
  W piątek, 17 stycznia, w SP nr 4 w Nakle odbyło się przedstawienie baśni Jana Brzechwy pt. "Kopciuszek". Inscenizację przygotowali uczniowie klasy IVb.
  Przygotowania do przedstawienia rozpoczęły się jeszcze w grudniu. Uczniowie pod kierunkiem polonistki zaprezentowali uczniom klas od 0 do IV własną interpretację znanej baśni "Kopciuszek". W premierze brało udział kilkunastu uczniów. Główne role zagrały: Dominika Muniak jako Kopciuszek, Marta Jarka w roli macochy oraz Ania Piehl jako siostra Kopciuszka, Kasieńka i Paulina Thamas w roli drugiej siostry, Haneczki. W postać królewicza wcielił się Beniamin Glaza.
  - Czwartoklasiści mistrzowsko odegrali swoje role. Przedstawienie podobało się nie tylko zaproszonym dzieciom, ale również gronu pedagogicznemu. Świadczyły o tym gromkie oklaski - oświadczyła organizatorka przedstawienia.
  MB